1 2 3 4 CÉGALAPÍTÁS CÉG ALAPÍTÁSA BT ALAPÍTÁS CÉGALAPÍTÁS KFT ZÁRT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGELSZÁMOLÁS EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS 8 9 10 CÉGJOG INGATLANJOG ADÓJOG KÖVETELÉSBEHAJTÁS


AZ ÜGYVÉD TEVÉKENYSÉGE


Az ügyvéd nem állhat munkaviszonyban, ügyvéd nem állhat szolgálati viszonyban, ügyvéd nem állhat munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban; ügyvéd nem lehet közalkalmazott, köztisztviselő, közjegyző és főállású polgármester, Az ügyvéd nem végezhet személyes közreműködéssel vagy korlátlan anyagi felelősséggel járó vállalkozói tevékenységet.

Az ügyvéd a tudományos, művészeti és sporttevékenységet végezhet. Az ügyvéd az oktatói tevékenységet végezhet. Az ügyvéd nem igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet. Az ügyvéd választottbírói tevékenységet végezhet, az ügyvéd országgyűlési, európai parlamenti, helyi önkormányzati képviselői jogviszonyban állhat, az ügyvéd munkaviszony nélküli igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságot viselhet. Az ügyvéd kuratórium tagja és tisztségviselője lehet. Az ügyvéd az összeférhetetlenségi okot a bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles az ügyvédi kamarának bejelenteni.

Az ügyvéd 2 évig nem járhat el annál a bíróságnál, ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál, amelynél az ügyvédi kamarai tagsága előtt bíró, ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja volt. 8. § (1) Az ügyvédet - ha törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad.

A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az ügyvéd a nála folytatott hatósági vizsgálat során nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja.

Az ügyvéd számára a megbízója, annak jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Az olyan tényről és adatról, amelyről az ügyvéd mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként. A titoktartási kötelezettség az ügyvédi irodákra és alkalmazottaikra, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és alkalmazottaira megfelelően irányadó.


ÜGYVÉD ÜGYVÉD ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS ÜGYVÉD KAMARA
Főoldal